งวดวันที่ 16 กันยายน 2553

017422

รางวัลที่ 1
เลขหน้า 3 ตัว

103

เลขท้าย 3 ตัว

66

เลขท้าย 2 ตัว

ผลการออกรางวัลกินแบ่งรัฐบาล

งวดวันที่ 16 กันยายน 2553

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท​
017421
017423

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 2

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
335355
522445
671244
701372
846774

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 3

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
016289
243891
283523
489012
588018
634202
653889
675685
724912
813645

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 4

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
032658
053201
069748
081024
082230
119120
132896
184872
195950
204945
213799
228747
259034
263045
302467
313316
316526
339271
345466
363440
380517
385965
389396
458325
466896
479861
512166
514332
550200
627319
632031
672432
674037
683791
693405
703633
706479
710422
734640
738824
762125
782838
794139
853471
875399
887174
892952
908466
929778
968953

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 5

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
013918
031692
071325
079703
093366
098938
110715
124743
182967
234046
259707
351403
367080
419061
442647
465741
473136
505120
558617
563586
597299
599195
614166
619344
626749
656089
661673
677832
681230
695676
698930
734372
735604
780080
783856
790767
797285
800505
809168
830930
837066
841960
849173
897468
909559
921787
926017
941230
951324
982162
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

กรุณารอสักครู่...